Podrška programu Vlade Republike Hrvatske

Program Centra za poslovnu etiku "Poticaja poslodavaca za zapošljavanje liječenih ovisnika" dobio je službenu podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. više...